Beagle enkät 2017

Enkäten pågår under november månad.
Min beagle är en.....
Hur många vuxna beagle har du haft inklusive denna?
Har du deltagit på
Reg.nummer önskvärt, inte nödvändigt
Hur många hundar finns det ytterligare i er familj?
För vilket ändamål skaffades din nuvarande beagle? Om det finns flera orsaker vänligen nämn dem i ordning som är viktigast för dig.
Var ifrån fick du information om den valpkull från vilken din nuvarande beagle härstammar?
Gjordes ditt val av beagle..
Om din hund har avlidit eller avlivats, när skedde det eller i vilken ålder? Vilken var orsaken?
Om din hund har sålts eller getts bort, när och i vilken ålder skedde det? Vad var orsaken?
Jag bor (kryssa för det mest lämpliga alternativet)
Min hemort/län är
Min beagle bor (välj det mest lämpliga)
Om din beagle är en tik och det har tagits valpar, vilka var anledningen till att du beslöt att ta valpar?
Med vilka motiveringar valde du hanhund till din tik (en eller flera motiveringar)
Varifrån fick du information om hanen?
Hur uppför sig din hund gentemot en främmande hund i allmänhet (välj det mest belysande alternativet)?
Hur uppför sig din beagle i hemförhållanden (kryssa för det lämpligaste alternativet)?
Hur uppför sig din hund gentemot en främmande människa i allmänhet (välj det mest belysande alternativet)?
Din beagle är (välj det lämpligaste alternativet)
Din beagle är (välj det lämpligaste)
När det hörs ljud från ytterdörren, gårdsplanen eller från när omgivningen etc. uppvisar då din beagle tecken på upphetsning (t.e.x. grovt skall, reser ragg mm.
Är du nöjd med din beagle som hemma/inne hund?
Om du inte är nöjd med din beagle som hemma/inne hund, vilka är de främsta orsakerna till att du är missnöjd
Inom aveln för beagle borde man enligt mig sträva till (du kan kryssa för flera alternativ)
Jag är medlem i ...
27. Om du är medlem i rasklubben vad önskar du att klubben speciellt skulle koncentrera sig på
Vad skulle du vilja läsa om i rasklubben tidning och på klubbens hemsida ?
Vad är det du inte önskar läsa i rasklubbens tidning eller på klubbens sidor på internet?
På vilka saker borde den lokala beagleklubben eller föreningen fokusera sin verksamhet?
Har du observerat följande fel och brister hos din beagle?
Är din beagle testad för MLS och har följande resultat
Jagar du med din beagle
Ifall du svarade nej på den föregående frågan kan du lämna den resterande delen av enkäten oifylld och scrolla till slutet för att avsluta.
Hur många gånger i månaden kommer din beagle ut i skogen under jaktsäsongen?
Vad jagar du med din beagle (du kan kryssa I flera alternativ)?
Vid vilken ålder fick din beagle sitt första drev?
Hur länge (minuter) klarar din beagle vanligtvis av att driva om inte drevdjuret skjuts?
Hur långa har de längsta (minuter) dreven varit.
Innan din hund hittat nattslag är rörelsemönstret oftast
Innan din hund hittat nattslag är söket
Söket hos din hund innan den hittat nattslag är
Rotar din hund genom att upprepade gånger återvända tillbaka till betesplatsen?
Hur påverkas hundens jaktlust när underlaget och väderleken är sämre?
När hunden hittat nattslag resulterar detta vanligen i upptag
När hunden avancerar på nattslag
Under drevet skallar din hund
Din hund driver....
Under drevet är din beagle
Drevsättet hos din beagle är enligt dig
Dreven hos din hund är...
När det uppkommer tappt i drevet är din hunds arbetssätt
När det uppkommer tappt på drevet är din hunds arbetssätt
Vid tappt är din hund
Din beagle kommer i regel tillbaka från tappt
Återvänder din hund till platsen för tappten för att fortsätta arbetet efter att ha tagit kontakt
Enligt din mening är din hund (beaglen)
 
Skapad med SurveyMesh